Draudzes gans Hanss Jensons

 Svinēt ir pozitīvi. Mēs priecājamies, kad mums ir labs iemesls, kaut ko svinēt, no mazām lietām līdz lieliem dzīves notikumiem kā dzimšanas dienas, izlaidumi, pilngadības, kāzas, bērnu piedzimšanas, u.t.t.

Dažreiz man ir tā sajūta, ka mēs īsti neapjēdzam svinību būtību. Domāju, ka Dievam ir iemesls skatīties uz mums, tāpat kā mums dažreiz ir iemesls skatīties uz bērniem, kam patīk svinību notikumi kā tādi, nedomājot tik daudz par jubilāru, kas ir galvenais kādu svinību iemesls. Bet ja mēs gribam būt nobrieduši, tad gan vajadzēja veltīt uzmanību arī svinību iemeslam.

Kā ir ar LIELDIENU svinēšanu!?! Pat nosaukums norāda uz to, ka iemesls tās svinēt ir LIELS! Jo tas ir saistīts ar neko mazāku kā dzīves būtiskāko jēgu. Mēs neesam radīti lai mirtu, bet lai dzīvotu.

 LIELDIENAS svinēšanas iemesls – Mēs dzīvojam lai dzīvotu!

Jēzus augšāmcelšanās no miroņiem dod mums pamatu ticēt, ka dzīvei ar nāvi nevajag beigties. Mums nevajag dzīvot ar beigu termiņu sajūtu, ka to un to vajag paspēt izdarīt pirms viss beidzas, nezinot vai ir turpinājums vai ne. Ja mēs ieraugam šo realitāti, cik bezcerīga dzīve būtu, ja viss beidzas ar nāvi, tad domāju, ka mēs vairāk saprotam LIELDIENU LIELO svinēšanas iemeslu, proti, ka patiecoties Jēzus Kristus augšāmcelšanās notikumam, mēs varam dzīvot ar cerību, ka nāve mūs nešķirs no Jēzus Kristus, no Dieva. Ja mēs esam savienoti ar Jēzu Kristu caur kristību un dzīvosim kopā ar Viņu šeit ticībā, šī dzīve nebeidzas, kad mirstam, bet turpinās citā kvalitātē!

„Kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!” (Jņ.11:25-26)

Lieldienās mēs svinam dzīvību, mūžīgu dzīvību! Daudz no mūsu „parastām” svinībām ir saistītas ar dzīvību, piemēram, dzimšanas dienas. Savā dzimšanas dienā mēs svinam to, ka mēs esam piedzimuši, un daudzas no citām svinībām ir saistītas ar cilvēka dzīves posmiem jeb kā mēs sakām „Dzīves jubilejas”.

Un kā mēs parasti svinam!? Daži aspekti, kas mums ir pašsaprotami un kam vajadzētu būt arī pašsaprotamiem domājot par Baznīcas svētkiem:

 Nākam kopā

Tas ir tik pašsaprotami sakarā ar parastiem svētkiem, ka man nevajag tik daudz vairāk par to rakstīt. Nākot kopā mēs priecājamies kopā par notiekošo, jo taču „dalīt prieks ir dubults prieks!” un līdz ar to mēs kopā arī piedzīvojam šo lielāko prieku!  Tā domājot baznīcai vismaz vajadzētu būt pilnai Baznīcas svētkos, kur Jubilārs Jēzus Kristus mūs aicina tos svinēt.

 Fokuss uz jubilāru un mūsu attiecības ar jubilāru!!

Tad, kad mēs nākam kopā uz svētkiem, uzmanība tiek veltīta jubilāram,kurš ir svinību iemesls. Līdzīgi ir arī baznīcā, ka, pirmkārt, fokuss ir uz jubilāru – uz Jēzu Kristu, pēc tam uz manām attiecībām ar šo jubilāru (jubilejas reizē gribas dabūt kādu iespēju ar jubilāru runāt; mana dāvana, ko es dodu, izsaka kaut par šīm manām attiecības ar jubilāru, u.t.t.) bet, protams, arī Jubilārs vēlas, lai mēs savā starpā sadraudzējamies.

 Mūzika un skaistums

Nav par velti, ka mūzika un daudz skaistas dziesmas ir saistītas ar baznīcas svētkiem. Nav bez iemesla, ka arī daudzi izcili māksla darbi arī ir saistīti ar baznīcu. Mūzika un māksla ir no Dieva radīta un mēs, īpaši svētku reizē, to izbaudām caur dažādu veidu dekorācijām un simboliem.

Dodiet Tam Kungam Viņa Vārda godu, pielūdziet Viņu svētā glītumā! (Ps.29:2).

Protams, šim ārējam skaistumam ir jāiet kopā ar iekšējo skaistumu, jo ārējais skaistums bez iekšējā skaistuma nav skaists. Bet, ja ir iekšējais skaistums, kāpēc neļaut tam arī nākt ārā!

Grēksūdzē mēs atzīstam savus netīrumus un caur grēku piedošanu, caur Kristus asinīm Dievs nomazgā mūs baltus. Kā tas ir teikts par kristītiem Jāņa Atklāsmēs grāmatā (7:14): „Šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām un savas drēbes mazgājuši un tās balinājuši Jēra asinīs”

Kristībās mums tiek dotas svētku drēbes. Šeit nav runu par pirkšanu vai par mūsu labiem darbiem, bet par nožēlu un ticību. Bet, ja mēs esam visu šo saņēmuši par brīvu, Dievs grib, ka mēs dzīvojam pateicībā un uzvedamies kā Dieva bērni. Viņam patīk, kad mēs priecājamies kopā, tāpēc Viņš aicina uz svētkiem, uz dievkalpojumiem, lai svinētu!

Neskatoties uz to, vai jūs tiekat vai netiekat uz Lieldienu svētku dievkalpojumiem, jūs esat aicināti svinēt katru svētdienas dievkalpojumu Lieldienu noskaņā.

 

Priecīgus LIELDIENU svinēšanu!