Rakstu sagatavoja Līga Čevere

Cesvaines evaņģēliski luteriskās draudzes svētdienas skolas vasaras noslēguma svinības

24.augustā draudzes svētdienas skoliņa svinēja vasaras brīvlaika noslēgumu, apmeklējot Jāņa Poruka muzeju Druvienas vecajā skolā un ciemojoties svētdienas skolas skolotājas Regīnas ģimenes mājās Liezērē. Dievs bija gādīgs Tētis un mums uzdāvināja šīs vasaras saules siltuma pielietu dienu. Svētdienas skolā, mācoties desmit Dieva baušļus, ar bērniem lasījām Jāņa Poruka stāstu „Kauja pie Knipskas”, kur varējām atpazīt arī šī laika skolas bērnu savstarpējās attiecības, kā ikdienā pārkāpjam Dieva baušļus. Bērniem palika atmiņā, ka Cibiņš vēl nekad nevienam nebija sitis, ka vienmēr ir bērni, kas cenšas nodarīt sāpes otram, un ir bērni, kuri cieš ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Poruka muzejā redzētais un dzirdētais aizkustināja ikvienu, ne tikai emocionāli piesātinātais daiļdarbs, rakstnieka biogrāfija un senās lietas, bet arī muzeja vadītājas Ligitas Zvaigznekalnes aizrautība un sirds mīlestība uz šo darbu un vietu. Tieši viņas sirdsdegsme piešķīra īpašu un paliekošu iespaidu par šo muzeju.

Dienas otrā daļa tika pavadīta Liezērē pie skolotājas Regīnas bezrūpīgā mierā un priekā par kopā sanākšanu un priekšrocībām lauku mājās, kurās varējām ēst smiltsērkšķus, cept ugunskurā desiņas, barot telīti, pārvarēt sevi fiziskās aktivitātēs – peldoties Liezēres ezerā. Ar klusuma vingrinājumu, izmantojot dabisku mālu, Regīna mudināja mūs aizdomāties par to, ka mēs katrs esam unikāls un nevainojams Dieva radīts brīnums, ka tādi ir arī citi. Ar šo vienkāršo vingrinājumu varējām aizdomāties, ka mums ir jāciena vienam otru, pat ja mums šķiet, ka viņam ir kādas nepilnības. Vēlāk no kartona tika izveidots krāšņs bildes rāmis ar Dieva Vārdu no 1. Mozus grāmatas 1. nodaļas „Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja…”, visi labprāt piedalījās foto sesijā. Vēl pirms došanās mājupceļā, pierimuši ieklausījāmies fragmenta lasījumā no J. Poruka stāsta „Kauja pie Knipskas”. Visas dienas garumā bija jādomā par Jēzus vārdiem no Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas: „Tas ir Mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis”.

Sirsnīgs paldies visiem kalpotājiem – skolotājai Ilzei par ekskursijas organizēšanu, skolotājai Regīnai ar ģimeni par sirsnīgo uzņemšanu, šoferīšiem – Jēkaba un Jurģa mammai Antrai un Evelīnas tētim Aldim!

Septembris ir laiks skolai, kas aizritēs, lai ieietu ikdienas un skolas ritmā, taču oktobris ir jauns kārtējā gada izaicinājums – svētdienas skolas jaunais sākums. Mēs visas svētdienas skolas skolotājas aicinām visus bērnus uz pirmo svētdienas skolas nodarbību 7. oktobrī! Mīļi gaidīts ikviens bērns! Mīļie vecāki, vecvecāki, krustvecāki un citi līdzcilvēki, aicinām arī jūs visus, esiet bērnu pamudinātāji, iedrošinātāji un kā labi piemēri svētdienas rīta laika izmantošanā.