Vasarsvētkos mēs svinam, ka Svētais Gars ir nācis un joprojām nāk! 2000 gadus atpakaļ Viņš nāca ļoti redzamā un dzirdamā veidā pār mācekļiem. Līdz ar to piedzima Baznīca un Svētais Gars līdz šim brīdim darbojas Baznīcā caur Dieva Vārda sludināšanu, caur sakramentiem, caur garīdzniekiem. Apustuļu darbu 2.nodaļā mēs lasām, ka apustuļi saņēma spēju runāt katram saprotamā veidā (dažādās valodās) un runāt tā, ka „vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis, un tie sacīja … ”Ko lai mēs darām?”. Atbilde, ko viņi saņēma bija: „Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu.”

 Svētais Gars darbojas Baznīcā un tiek piedāvāts mums.

Pirmkārt, caur kristību. Apustulis Pāvils saka kristītiem: „Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Svētā Gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem?” /1.Kor. 6:19/ Svētais Gars palīdz mums saprast, kas mēs esam, kā esam aicināti dzīvot dzīvi, ko Dievs mums ir devis. Svētais Gars palīdz mums ieraudzīt to, kas mūsu dzīvē ir nepareizs, un atbrīvo mūs no tā. Svētais Gars ir svēts un tāpēc viņš arī vēlas palīdzēt mums kļūt svētākiem! Un, jo vairāk mēs ļaujam Svētajam Garam darboties mūsos, jo svētāki mēs kļūsim. Kad mēs dziesmās un lūgšanās lūdzam, lai Svētais Gars nāk, mēs lūdzam, lai Svētā Gara klātbūtne mūs jo vairāk pārņem un vada.

Svētais Gars dod mums dāvanas!

Draudzē „ikvienam ir dota Gara izpausme, lai nestu svētību.” /1.Kor. 12:7/ Mēs esam aicināti to atklāt. Būdami kopā, mēs atklājam dāvanas un talantus, ko Dievs mums ir devis. Mēs arī esam aicināti savas dāvanas attīstīt un kopt. Dāvanas ir dotas, lai nestu svētību, pirmkārt, citiem! Tā tas ir ar dāvanām un ar kalpošanu, tās ir vērstas uz citiem vai kā Pāvils arī saka: „rūpējieties, ka esat bagāti ar dāvanām, ar kurām varat celt draudzi.” /1.Kor. 14:12/

Bet svētība nāk arī pār mums pašiem, kad lietojam mums dotās dāvanas, kalpojot citiem. Mīlestība ir dodoša. Lietojot savu dāvanu citiem, mēs iemiesojam mīlestību. Tādā veidā mēs varam piedzīvot, kā tas ir – būt par Dieva kanālu citiem, Dieva pagarināto roku citiem. To apzinoties, mēs varam piedzīvot Svēto gandarījumu. Mīlēt dodot, tā mēs arī līdzināmies Dievam, kas mūs tik ļoti mīl un mums tik daudz dod! Apustulis Pāvils raksta: „Dzenieties pēc mīlestības,” un turpina …

… tiecieties pēc garīgajām dāvanām …

Kā mēs tiecamies pēc garīgajām dāvanām? Pirmkārt – lūdzot. Lūgšanā mēs atveram savu sirdi un tad Dievs var palīdzēt ieraudzīt to, kas mums jau ir. Lūgšana arī pārveido un dod mums ilgas pēc dāvanas, kas var kalpot citiem. Lūgšana arī palīdz mums skatīties uz citiem nevis ar skaudību, bet ar vēlēšanos atklāt kādu dāvanu, kas viņiem ir dota, lai tā būtu mums un citiem par svētību. Jo tāda ir Dieva ieviestā kārtība, ka mums daudz tiek iedots caur citiem. Dievs mūs tā neapdāvina, lai mums būtu pietiekami, ka mums nevajadzētu saņemt dāvanas no citiem. Viņš vēlas, lai mēs piedzīvojam šo īpašo kopību, sadraudzību un mīlestību, kas izveidojas, kad mēs dodam un saņemam.

Centīsimies draudzē stiprināt to augsni, kurā dāvanas un talanti, kas ceļ draudzi, tiktu ieraudzīti un attīstīti. Lai neesam par lepnu saņemt no citiem to, ko Dievs grib mums caur citiem dot. Lai neesam skaudīgi, bet atbalstām, priecājamies un iedrošinām citus, kad redzam, ka viņiem ir Dieva dotas dāvanas, kas var citus celt.

Lūgsim, lai Dievs turpina mums dot Svētā Gara dāvanas!

Svētki būs priecīgi tad, kad priecāsimies par Svēta Gara dāvanām, kas mums ir dotas (un tiks dotas!).

Draudzes gans Hanss Jensons.