Draudzes gans Hanss Jensons

Domāju, ka šajās vasaras karstajās dienās mēs visi piedzīvojam stipras slāpes. Tad nejūtamies spējīgi daudz ko darīt, fokuss ir uz to, lai atrastu dzeramo, bez tā vairs nevaram ilgi izturēt. Tajos mirkļos mēs neapšaubām, ka pietiekams šķidrums pieder pie pamatvajadzībām bez kurām nevar, un, kad beidzot dabūjam iedzert, tad ir gandarījums, atkal iestājas līdzsvars un mēs atgriežamies savā elementā.

Bet ir ne tikai fiziskas slāpes, ir arī dvēseles slāpes.

Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak, Dievs, pēc Tevis! Mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Ps. 42:2-3

Mēs esam radīti ne tikai, lai dzīvotu fiziski, bet arī dvēseliski/garīgi. Ja mēs nedzeram pietiekami un regulāri, izveidojas milzīgas slāpes. Tas attiecas gan uz fizisko dzīvi, gan uz garīgo dzīvi. Ja apstākļi ap mums ir apgrūtinoši, ja ir neparasti karsts vai nav pieejams ūdens, tad izveidojas lielas slāpes.

..kas dzers no tā ūdens, ko Es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko Es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai. (Jņ. 4:14)

“Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer!

Kas Man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes.” To Viņš sacīja par Garu, ko vēlāk dabūja tie, kas Viņam ticēja. Jņ. 7:38-39

Lai neslāpst!

Stipras slāpes nav patīkamas, no tām ir labi izvairīties. Kad mums sākas slāpes, ir labi šo signālu ņemt vērā un dzert! Lai neslāptu mūsu dvēsele, Dievs piedāvā mums avotu, ko viņš ieliktu mūsos, lai vienmēr tuvumā būtu veldze. Ja mēs esam kristīti un ticam Jēzum Kristum, Dieva Dēlam, tad mums ir Svētais Gars. Viņš veldzē mūs caur Dieva vārdiem, sakramentiem un lūgšanu. Ja mēs to regulāri un pietiekami ieņemam, mūsu slāpes tiek laicīgi veldzētas. Ja mēs ļoti slāpstam, tad mēs varbūt atrodamies garīgi apgrūtinātos apstākļos (karstumā jeb tuksnesī), kurā mēs tuvumā piedzīvojam pretestību pret Dievu, vai nepietiekami smeļam no tā avota, kas ir mums tuvumā.

Tāpēc ļausim šai mūsu nesenajai fizisko sāpju pieredzei atgādināt un pamudināt mūs smelt regulāri un pietiekami no avota, ko Dievs dod.

Visi izslāpušie, nāciet pie ūdens, un, kam nav naudas, nāciet, pērciet un ēdiet! Nāciet, pērciet maizi bez maksas, par velti, arī vīnu un pienu! Kādēļ jūs maksājat naudu par to, kas nav maize; kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas neder uzturam? Klausaities, klausaities uz Mani, tad jums būs daudz laba ko ēst, un jūsu dvēsele atspirdzināsies ar tauku barību! Piegrieziet Man savu ausi un nāciet pie Manis! Uzklausait, tad atspirgs jūsu dvēsele! (Jes. 55:1-3)