rekolekcRekolekcijas draudzē tiek rīkotas ar domu, lai mēs atkal sakārtotu savu iekšieni.

Rekolekcijas dod mums iespēju būt vairāk lūgšanās. To nodrošina regulārie ikdienas dievkalpojumi, lūgšanas un grēksūdzes iespējas.

Priekšlasījumos mēs gūstam dziļākas ticības atziņas, uzmundrinājumu un iedrošinājumu savai garīgajai dzīvei un nostiprinām savu kristīgo pārliecību.

Rekolekcijās piedzīvojam sadraudzību starp garīgi ieinteresētiem cilvēkiem. Mums ir iespēja dalīties garīgā pieredzē, kā arī iegūstam jaunus draugus.

Rekolekcijas ir īpaši noderīgas cilvēkiem , kuri ir garīgi meklējoši un augoši.

Par rekolekcijām vairāk lasiet ŠEIT.