Rekolekcijas Cesvaines ev. lut. draudzē sestdien, 25.oktobrī

Rekolekcijas vadīs Liepājas Sv.Annas ev. lut. draudzes mācītājs Jānis Bitāns.

Sākas ar dievkalpojumu Cesvaines baznīcā plkst. 9.00 un noslēdzas ar vakara lūgšanu plkst.18:00

Dalības maksa 10 EUR.

Iepriekšēja pieteikšanās pie Astrīdas Briedes (t. 26673450) vai rakstot uz e – pastu: astrida.briede@inbox.lv