“Kā sadzirdēt Dieva balsi un tai atsaukties ikdienas lēmumos”

Rekolekcijas Cesvaines ev. lut. draudzē sestdien, 21. novembrī

Rekolekcijas vadīs Liepājas sv.Annas ev.lut. draudzes mācītājs Jānis Bitāns.

 

Sākas ar dievkalpojumu Cesvaines baznīcā plkst. 9.00 un noslēdzas ar vakara lūgšanu plkst. 18.00

Dalības maksa 10,- EUR

 

Iepriekšēja pieteikšanās pie Astrīdas Briedes (t.26673450) vai rakstot uz e – pastu: astrida.briede@inbox.lv