Aicinām piedalīties rekolekcijās Cesvaines baznīcā 25.aprīlī

“Mazā baznīca – ģimene”.

Lektors Liepājas Sv. Annas ev. lut. draudzes mācītājs Jānis Bitāns.

Runāsim par tēmām:

*Bērni, paklausība un vecāku godāšana.

*Vecāki, mīlestība un audzināšana dievbijībā.

*Ko nozīmē, kad lielākais svētī mazāko?

*Savstarpējās garīgās rūpes ģimenē.

 

Dalības maksa 10 eiro. Lai piedalītos rekolekcijās, nepieciešama dalībnieku pieteikšanās pie Astrīdas Briedes, tālrunis 26673450,

e – pasts: astrida.briede@inbox.lv