Materiāli tēmā ‘Novenna’

2 ieraksti

Draudzes Vēstis Nr.24

ievietoja

9 dienu lūgšanas par 9 lietām Debesbraukšanas diena ir 40 dienas pēc Lieldienām. 50 dienas pēc Lieldienām ir Vasarsvētki, Svētā Gara nākšanas svētki. Pirms savas uzkāpšanas Debesīs Jēzus pavēlēja saviem mācekļiem “neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā Viņš sacīja, no Manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet […]

Draudzes Vēstis Nr.10

ievietoja

9 lūgšanas dienas Šīs 9 dienas (Novenna), kas ir starp Debesbraukšanas dienu un Vasarsvētkiem noslēdz Lieldienu laika ciklu. Pirmajiem mācekļiem tas bija īpašs laiks, jo Jēzus bija uzkāpis debesīs, bet Svētais Gars vēl nebija izliets pār viņiem. Šajā laikā viņi bija kopā lūdzot. „Un, tos sapulcinājis, Viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt Tēva […]