Materiāli tēmā ‘lūgšana’

5 ieraksti

Draudzes Vēstis Nr.35

ievietoja

Divas nedēļas pirms Lieldienām mēs ieejam Gavēņa laika ciklā, ko mēs saucam par Ciešanu laiku, kurā ietilpst arī Klusā nedēļa. Īpaši mēs esam aicināti sekot Jēzum līdzi šajā notikumiem pilnajā nedēļā. Tur ir tik daudz ko redzēt, ko dzirdēt, ko piedzīvot un par ko pārdomāt. Tad, kad tuvumā notiek, kaut kas svarīgs vai/un vēsturisks, cilvēki […]

Draudzes Vēstis Nr.34

ievietoja

Gavēņa laiks ir laiks, kad samazinām ikdienas rūpes, mēģinām dzīvot pieticīgāk, lai atbrīvotu laiku savām attiecībām ar Dievu. Šajās attiecībās sarunas, proti, lūgšanas ir svarīgas. Divus aspektus gribu īpaši uzsvērt šajā reizē. Un tie ir saistīti ar vārdiem, ko Jēzus noslēgumā saka, kad Viņš runā gan par lūgšanu, gan par gavēni: „Un tavs Tēvs, kas […]

Draudzes Vēstis Nr.30

ievietoja

Lūgšana un diakonija Kādreiz, varbūt nedomājot par to, sakām „ja neko citu nevaram darīt, tad varam lūgt.” It kā mēs darām visu, ko mēs varam, un ja nesanāk, tad pēdējās cerības tiek liktas uz lūgšanām. Bet lūgšana nav tikai kaut kas, ko mēs lietojam ārkārtējos gadījumos. Tās ir domātas, lai tās caurvij visu, ko darām. […]

Draudzes Vēstis Nr.24

ievietoja

9 dienu lūgšanas par 9 lietām Debesbraukšanas diena ir 40 dienas pēc Lieldienām. 50 dienas pēc Lieldienām ir Vasarsvētki, Svētā Gara nākšanas svētki. Pirms savas uzkāpšanas Debesīs Jēzus pavēlēja saviem mācekļiem “neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā Viņš sacīja, no Manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet […]

Draudzes Vēstis Nr.10

ievietoja

9 lūgšanas dienas Šīs 9 dienas (Novenna), kas ir starp Debesbraukšanas dienu un Vasarsvētkiem noslēdz Lieldienu laika ciklu. Pirmajiem mācekļiem tas bija īpašs laiks, jo Jēzus bija uzkāpis debesīs, bet Svētais Gars vēl nebija izliets pār viņiem. Šajā laikā viņi bija kopā lūdzot. „Un, tos sapulcinājis, Viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt Tēva […]