Materiāli tēmā ‘klusā nedēļa’

1 ieraksts

Draudzes Vēstis Nr.7

ievietoja

Jēzum bija mirt tautas labā un ne vien jūdu tautas labā, bet arī lai savāktu vienkopus izklīdinātos Dieva bērnus. (Jņ.11:51-52) Ciešanu laiks sākas divas nedēļas pirms Lieldienām ar skatu uz Jēzus Kristus iešanu pretī Savām ciešanām Jeruzālemē. Mēs no jauna sagatavojamies sekot līdzi šim Jēzus ciešanu ceļam (via dolorosa) tā, it kā tas notiktu pirmo reizi, […]