Materiāli tēmā ‘avīze’

1120 no 36 ierakstiem

Draudzes Vēstis Nr.26

ievietoja

Vasara – Baznīcas gada zaļās krāsas periods. Ir vasara, mēs baudām dabu savā plaukumā, laiks ir silts, dienas garas un mēs līdz ar to varam izbaudīt dabu vairāk. Ar Vasarsvētkiem sākas Baznīcas zaļās krāsas periods, kad ne tikai daba apkārt ir zaļa, bet arī baznīcā liturģiskā krāsa ir zaļa. Apmēram pusgadu ir šis periods, kurā tiek […]

Draudzes Vēstis Nr.25

ievietoja

SVĒTAIS GARS Vasarsvētki ir Svētā Gara svētki. Kad Jēzus pareģoja par Savu debesbraukšanu, Viņš teica: „tas jums par labu, ka Es aizeimu. Jo, ja Es neaizietu, Aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis Es to sūtīšu pie jums.” /Jņ.16:7/ Ar Savu debesbraukšanu Jēzus parāda, ka Viņš ir piepildījis Savu misiju, Dieva Dēls no debesīm nāca (Ziemsvētku […]

Draudzes Vēstis Nr.24

ievietoja

9 dienu lūgšanas par 9 lietām Debesbraukšanas diena ir 40 dienas pēc Lieldienām. 50 dienas pēc Lieldienām ir Vasarsvētki, Svētā Gara nākšanas svētki. Pirms savas uzkāpšanas Debesīs Jēzus pavēlēja saviem mācekļiem “neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā Viņš sacīja, no Manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet […]

Draudzes Vēstis Nr.23

ievietoja

Mūsu bagātais mantojums! Aicinu visus jūs uz Madonas iecirkņa dienu sestdien, 12. maijā Cesvaines draudzē. Tā būs kā turpinājums pagājušajā gadā Bērzaunē iesāktai tradīcijai nākt kopā, būt Madonas iecirkņa draudžu sadraudzībā.

Draudzes Vēstis Nr.22

ievietoja

Svinēsim LIELDIENAS!?! Svinēt ir pozitīvi. Mēs priecājamies, kad mums ir labs iemesls, kaut ko svinēt, no mazām lietām līdz lieliem dzīves notikumiem kā dzimšanas dienas, izlaidumi, pilngadības, kāzas, bērnu piedzimšanas, u.t.t. Dažreiz man ir tā sajūta, ka mēs īsti neapjēdzam svinību būtību. Domāju, ka Dievam ir iemesls skatīties uz mums, tāpat kā mums dažreiz ir […]

Draudzes Vēstis Nr.21

ievietoja

Marijas pasludināšanas svētki Šogad 25.marts ir diena, kad vienā dienā varam pārdomāt vairākus notikumus un piedzīvot dažādas izjūtas, kas ir saistītas ar šo dienu. Šajā datumā, katru gadu 9 mēnešus pirms Jēzus Kristus piedzimšanas svētkiem 25. decembrī, tiek svinēta Marijas pasludināšanas diena. Diena, kad erceņģelis Gabriels apciemoja Jaunavu Mariju un pasludināja „tu tapsi grūta savās […]

Draudzes Vēstis Nr.20

ievietoja

Redzi, mēs ejam augšup uz Jeruzalemi, svēta gavēņa laikā, lai redzētu kā Jēzus Kristus, Dieva Dēls, cieš grēcinieku vietā. Šī ir brīvi tulkota dziesma no Zviedru baznīcas dziesmu grāmatas. Tā tiek dziedāta svētdienā pirms gavēņa, kad lasījumi ir tieši par to, ka Jēzus mērķtiecīgi sāk savu pēdējo ceļojumu uz Jeruzalemi apzinoties, ka Viņš iet pretī […]

Draudzes Vēstis Nr.19

ievietoja

„Un Jēzus tūdaļ lika Saviem mācekļiem kāpt laivā un pārcelties uz otru malu, tiekāms Viņš atlaidīs ļaudis. Un, ļaudis atlaidis, Viņš savrup uzkāpa kalnā Dievu lūgt.” /Mt.14:22,23/ Jēzum arī bija periodi, kad Viņš uz brīdi atstāja ļaudis un gāja prom no ikdienas darbiem, lai būtu kopā ar Dievu lūgšanā. Tas Viņam bija ļoti svarīgi.

Draudzes Vēstis Nr.18

ievietoja

Kristus piedzimšanas svētki! Atkal tuvojas Svētvakars, kad mēs dziedāsim “Klusa nakts, svēta nakts”. Mēs atcerēsimies un svinēsim Jēzus Kristus piedzimšanu Betlēmē. Tā bija īpaša nakts pasaules vēsturē, jo Dieva Dēls kļuva cilvēks, šim bērnam piedzimstot. Ir patīkami apstāties šajā tumšajā gadalaikā un pārdomāt par Viņu, kas nes gaismu pasaulē.