Regīna Paegle materiāli

3 ieraksti

Draudzes Vēstis Nr.138

ievietoja

Zvaigznes diena, Kunga atspīdēšanas diena, grieķu valodā saukta par Epifania. Tie ir vieni no vissenākajiem kristīgajiem svētkiem – Austrumos tos svinēja jau 3. gadsimtā. Apmēram simts gadus vēlāk šos svētkus sāka svinēt arī Rietumos, kur tie tika atzīmēti kā Triju Ķēniņu diena.

Draudzes Vēstis Nr.137

ievietoja

Jo tik ļoti Tēvs savu radīto pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu viendzimušo Dēlu, lai neviens, kas Dēlam tic, nepazustu grēka sabojātajā pasaulē, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Tēvs savu Dēlu nav sūtījis grēcīgajā pasaulē, lai Dēls to tiesātu, bet, lai Dēlam ticīgais no grēcīgās pasaules tiktu izglābts. Kas Dēlam tic, tas tiek izglābts, kas […]

Draudzes Vēstis Nr.136

ievietoja

Brāļi un māsas, 31. oktobrī svinam Reformācijas dienu! Reformācija bija 16. gadsimta katoļu bīskapu, priesteru un mūku kustība, kuras mērķis bija reformēt katoļu baznīcu, kura bija valsts oficiāla reliģija. Katoļu baznīcā šo iemeslu dēļ bija ieviesti likumi un prakses, kuras neatbilda Bībelē rakstītajam. Reformācijas rezultātā notika katoļu baznīcas šķelšanās un izveidojās vairākas konfesijas, kuras pastāv […]