Astrīda Briede materiāli

1120 no 57 ierakstiem

Draudzes Vēstis Nr.39

ievietoja

Mēs labi zinām, cik komunikācija ir svarīga, lai attiecības attīstītos. Arī kad mēs domājam par mūsu garīgo augšanu, laba komunikācija ir tā,  pēc kā mums jātiecas. Sakarā ar Jāņiem mēs esam aicināti pārdomāt par Jāni Kristītāju. Tāpēc gribu šeit turpināt pārdomāt par notikumiem, kas ir saistīti ar viņa piedzimšanu no komunikācijas perspektīvas, lai redzētu, ko […]

Draudzes Vēstis Nr.38

ievietoja

Vasarsvētkos mēs svinam, ka Svētais Gars ir nācis un joprojām nāk! 2000 gadus atpakaļ Viņš nāca ļoti redzamā un dzirdamā veidā pār mācekļiem. Līdz ar to piedzima Baznīca un Svētais Gars līdz šim brīdim darbojas Baznīcā caur Dieva Vārda sludināšanu, caur sakramentiem, caur garīdzniekiem. Apustuļu darbu 2.nodaļā mēs lasām, ka apustuļi saņēma spēju runāt katram […]

Draudzes Vēstis Nr.37

ievietoja

Mūsu mājas debesīs! Tā pozitīvā mājas sajūta, ko mēs varam piedzīvot šeit, ir tikai priekšnojauta par to pilnīgo mājas sajūtu, ko mēs esam aicināti piedzīvot debesīs. Ja mēs dzīvojam savas domas vēršot uz augšu, un ja debesu harmonija un Dieva vārdi ietekmē mūsu dzīvi jau šeit, tad jau šeit būs labāk un tur – viss […]