Ziemsvētki

110 no 13 ierakstiem

Draudzes Vēstis Nr.132

Mīļā Kristus draudze! Ir īpašs vakars, kurā aizvien varam dzirdēt to tālo notikumu tik tuvu un dzīvu mums līdzās. Šogad piespiedu kārtā esam nolikti apstāties un izolēties no cilvēkiem, no lieliem un skaļiem pasākumiem.  Šķiet, ka visa pasaule lielajā skrējienā ir aizmirsusi apstāties un sadzirdēt Dieva balsi savā dzīvē un sev apkārt. Vai esi to […]

Draudzes Vēstis Nr.119

Vai kādreiz esi ilgojies nokļūt tur Betlēmē, lai piedzīvotu to, ko reiz gani piedzīvoja, lai personīgi varētu dzirdēt eņģeļus un sastaptu Kungu Jēzu Kristu? Toreiz eņģeļi ganiem pavēstīja: “Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.” /Lk.2:10-11/ Toreiz ganiem eņģeļu […]

Draudzes Vēstis Nr.108

Šis Ziemassvētku laiks ir piepildīts ar ko īpašu, kas nav atrodams citos svētkos. Šķiet, ka viss gaiss ir piepildīts ar laba vēlējumiem: „Priecīgus Ziemassvētkus! Lai mīlestības piepildīts šis Ziemassvētku laiks!” Ziemassvētku laikā mēs saņemam jo īpaši daudz e-pasta apsveikumus un Ziemassvēktu kartiņas ar dzeju un novēlējumiem. Laiks, kurā mēs ilgojamies un meklējam ko patiesi skaistu […]

Draudzes Vēstis Nr.45

Priecīgus un gaišus Ziemsvētkus! Kas tas ir par prieku un gaišumu, ko mēs novēlām?! Vai lai kāds joks mūs iepriecinātu, vai lai būtu balts un gaišs sniegs? Protams, ka nē! Bet kas tas ir par prieku un gaišumu, ko mēs vēlējam? Ar kādu prieku un gaišumu šie svētki ir saistīti! Gribu teikt – debešķīgo prieku […]