Pļaujas svētki

7 ieraksti

Draudzes Vēstis Nr.135

Pļaujas svētki mūsu ticībā ir pateicības svētki Dievam par mūsu uzturēšanu ticībā, ka Debesu Tēvs mūs uztur un ikdienas dzīvē dāvā visu to, kas mums nāk par svētību.

Draudzes Vēstis Nr.129

„Vienmēr par visu pateicieties Dievam un Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā.” /Ef. 5:19-20/             Vai esi pateicīgs, neskatoties uz ārējiem apstākļiem? Te jāsaka, ka tas ir grūti, jo, ja kaut kas mūsu dzīvē tiek atņemts, ir sarūgtinājums. Ja tiek atslēgts internets, iestājas izmisums un nav nekāda prieka. Ja līst lietus ir slikti, ja pārāk […]

Draudzes Vēstis Nr.117

Šodien svinam Pļaujas svētkus- pateicības svētkus Dievam. Vecās derības lasījumā, Dievs uzrunā savu tautu, kas ir ceļā uz apsolīto zemi un atgādina par pateicību Viņam. Vai arī mums ir par ko pateikties?

Draudzes Vēstis Nr.15

ievietoja

Pļaujas svētki „Pļaujas svētkus sviniet par jūsu darba pirmiem augļiem no tā, ko tīrumā esat sējuši…. tad tev būs ņemt no visiem zemes augļiem pirmo ražu, ko tu ievāksi no savas zemes, kuru Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod, un likt grozā un iet uz to vietu, ko Tas Kungs, tavs Dievs, Sev izraudzīs, lai […]