Gavēnis

110 no 12 ierakstiem

Draudzes Vēstis Nr.111

Mīļā draudze, baznīcas gadā ir iesācies lielais gavēņa laiks. Gavēņa un ciešanu laiks ir nozīmīgākais laiks baznīcas gadā. Tajā pieminām mūsu Kunga Jēzus Kristus ciešanas, Viņa krusta nāvi un Augšāmcelšanos. Baznīcas liturģijā mēs nedziedam “Alleluja” un “Gods Dievam augstībā”, ievērojam atturību un savu skatu vēršam aizvien vairāk uz Kungu Jēzu.

Draudzes Vēstis Nr.48

Atkal ir klāt Jēzus Kristus ciešanu laiks, pēdējās divas nedēļas gavēņa laikā pirms Lieldienām. Katru gadu no jauna mēs esam aicināti īpašā veidā dzīvot līdzi Jēzus ceļā pie krusta un paturēt prātā, ka un kā tas viss notika mūsu dēļ, kā caur to visu izpaužas Dieva lielā mīlestība pret mums. Dievs sūtīja savu Dēlu pie […]

Draudzes Vēstis Nr.47

Gavēņa laiks = žēlsirdības dāvanu došana, lūgšana un gavēnis. Trīs darbības, kas īpaši raksturo gavēņa laiku. Pelnu dienā, 40.dienā pirms Lieldienām (svētdienas neskaitot), tiek parasti lasīts no Mt. ev. 6. nodaļas, kurā visas šīs trīs darbības tiek minētas viena pēc otras. Tās ir arī savstarpēji saistītas. Gavēnis nav tikai ierobežojums ēšanā, bet tas iet kopā […]

Draudzes Vēstis Nr.34

ievietoja

Gavēņa laiks ir laiks, kad samazinām ikdienas rūpes, mēģinām dzīvot pieticīgāk, lai atbrīvotu laiku savām attiecībām ar Dievu. Šajās attiecībās sarunas, proti, lūgšanas ir svarīgas. Divus aspektus gribu īpaši uzsvērt šajā reizē. Un tie ir saistīti ar vārdiem, ko Jēzus noslēgumā saka, kad Viņš runā gan par lūgšanu, gan par gavēni: „Un tavs Tēvs, kas […]