“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.” /Jēk. 4:15/

2. decembris SVĒTDIENA Adventa 1. svētdiena
9:00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
7.decembris piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
19:00 Dievkalpojums
8. decembris sestdiena 14:00 „Ko mēs gaidām?”
Sarunas ar mācītāju Dzelzavas Jauniešu centrā
9. decembris SVĒTDIENA Adventa 2. svētdiena
9:00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
14.decembris piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
19:00 Dievkalpojums
16. decembris SVĒTDIENA Adventa 3. svētdiena
9:00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
Pēc dievkalpojuma sadraudzība
21. decembris piektdiena 930 Jauniešu dievkalpojums
18:00 Sarunas par dzīvi un ticību
19:00 Dievkalpojums
23. decembris SVĒTDIENA Adventa 4. svētdiena
9:00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
24. decembris PIRMDIENA Kristus piedzimšanas Svētvakars
19:00 DIEVKALPOJUMS