Priecīgas Lieldienas!

Tā mēs mēdzam teikt, PRIECĪGAS Lieldienas. Tā mēs arī sakām sakarā ar Ziemsvētkiem, PRIECĪGUS Ziemsvētkus. Šie abi svētki ir priecīgi, jo abi runā par dzīvību. Un šie abi svētki ir tieši saistīti viens ar otru, jo tas, kas sākas ar Ziemsvētkiem, ar Kristus piedzimšanu, tiek īstenots Lieldienās. Sakarā ar Jēzus piedzimšanu eņģeļi pasludināja ganiem.

“Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks jo jums šodien Pestītājs dzimis.” (Lk.2:10-11)