Gavēņa laiks

Trešdien, 9.martā ir Pelnu diena, ar kuru sākas Lielā gavēņa laiks. Gavēņa laiks sākas 40 dienas pirms Lieldienām, izņemot svētdienas, jo katra svētdiena ir mazas Lieldienas, kad mēs svinam Jēzus augšāmcelšanos. Ja atskaita svētdienas, tad Pelnu diena iznāk 40 dienas pirms Lieldienām. Ka tās ir tieši 40 dienas, ir saistīts ar to, ka vairākās vietās Svētos Rakstos mēs redzam, ka tas ir sagatavošanās skaitlis vai laika periods.