Gavēņa laiks = žēlsirdības dāvanu došana, lūgšana un gavēnis.

Trīs darbības, kas īpaši raksturo gavēņa laiku. Pelnu dienā, 40.dienā pirms Lieldienām (svētdienas neskaitot), tiek parasti lasīts no Mt. ev. 6. nodaļas, kurā visas šīs trīs darbības tiek minētas viena pēc otras. Tās ir arī savstarpēji saistītas. Gavēnis nav tikai ierobežojums ēšanā, bet tas iet kopā ar palielinātu lūgšanas dzīvi un žēlsirdības dāvanām. Tīri praktiski tas arī iet kopā – ja mēs mazāk un vienkāršāk ēdam, mēs ietaupām laiku, ko veltam lūgšanai un ietaupām līdzekļus, ko ziedojam cilvēkiem, kam vajadzīgs mūsu atbalsts.