Epifānijas laiks – Kristus Atspīdēšanas laiks!

Kristus Atspīdēšanas laiks ir Ziemassvētku cikla noslēguma laiks. Līdz ar Jēzus piedzimšanu – Dieva Dēla godība mums īpašā veidā tika redzama. Kristus piedzimšanas svētkos parasti dzirdējām evaņģēlista Jāņa pasludinājumu par Kristus piedzimšanu ar vārdiem: “Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū,..” un šī panta turpinājums ļoti labi raksturo Atspīdēšanas laiku un parāda to dabisko turpinājumu kā Ziemsvētku atvase.

“un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.”