Mēs labi zinām, cik komunikācija ir svarīga, lai attiecības attīstītos. Arī kad mēs domājam par mūsu garīgo augšanu, laba komunikācija ir tā,  pēc kā mums jātiecas. Sakarā ar Jāņiem mēs esam aicināti pārdomāt par Jāni Kristītāju. Tāpēc gribu šeit turpināt pārdomāt par notikumiem, kas ir saistīti ar viņa piedzimšanu no komunikācijas perspektīvas, lai redzētu, ko tas var arī mums ko teikt par mūsu komunikāciju ar Dievu un savā starpā.