Mūsu mājas debesīs!

Tā pozitīvā mājas sajūta, ko mēs varam piedzīvot šeit, ir tikai priekšnojauta par to pilnīgo mājas sajūtu, ko mēs esam aicināti piedzīvot debesīs.

Ja mēs dzīvojam savas domas vēršot uz augšu, un ja debesu harmonija un Dieva vārdi ietekmē mūsu dzīvi jau šeit, tad jau šeit būs labāk un tur – viss labi būs!

Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu,

„kas pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgu Savai apskaidrotai miesai, ar spēku, kurā Viņš arī spēj Sev pakļaut visas lietas. /Fil.3:20/