Talanti un namturība!

„Talantīgi cilvēki”, mēs dažreiz sakām. Mums visiem ir kaut kādi talanti. Tādā veidā runāt par talantiem nāk no Jēzus līdzības par talentiem, par cilvēku, kas pirms aizceļošanas nodeva viņiem savu mantu, vienam piecus talentus, otram divus un trešam vienu (Mt.25:14-30, vērts izlasīt!). Par tiem pirmiem diviem ir rakstīts, ka viņi tūlīt gāja un darbojās ar uzticētiem talentiem un sapelnīja tik pat daudz klāt. No stāstītā ir tāds iespaids, ka viņi tā priecājās, ka viņi tūlīt ar prieku gāja un darbojās (p.16).