SVĒTAIS GARS

Vasarsvētki ir Svētā Gara svētki. Kad Jēzus pareģoja par Savu debesbraukšanu, Viņš teica: „tas jums par labu, ka Es aizeimu. Jo, ja Es neaizietu, Aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis Es to sūtīšu pie jums.” /Jņ.16:7/ Ar Savu debesbraukšanu Jēzus parāda, ka Viņš ir piepildījis Savu misiju, Dieva Dēls no debesīm nāca (Ziemsvētku brīnums, kad Dievs kļuva cilvēks), Jēzus Kristus mūs izglāba ar Savu nevainīgo nāvi pie krusta mūsu dēļ, un ar Savu augšāmcelšanos Viņš parāda uz mūžīgo dzīvošanu (Lieldienu notikums). Šo misiju Dieva Dēls bija izdarījis, pēc izdarītā Viņš atgriežas mājās, lai var sūtīt Svēto Garu, lai palīdzētu mums saprast un piedzīvot Jēzus Kristus nozīmi.