Brāļi un māsas, 31. oktobrī svinam Reformācijas dienu!

Reformācija bija 16. gadsimta katoļu bīskapu, priesteru un mūku kustība, kuras mērķis bija reformēt katoļu baznīcu, kura bija valsts oficiāla reliģija. Katoļu baznīcā šo iemeslu dēļ bija ieviesti likumi un prakses, kuras neatbilda Bībelē rakstītajam. Reformācijas rezultātā notika katoļu baznīcas šķelšanās un izveidojās vairākas konfesijas, kuras pastāv arī mūsdienās, kā, piemēram, luterisms, reformisms, prezbiteriānisms, anabaptisms, anglikānisms un citas konfesijas.