Pļaujas svētki mūsu ticībā ir pateicības svētki Dievam par mūsu uzturēšanu ticībā, ka Debesu Tēvs mūs uztur un ikdienas dzīvē dāvā visu to, kas mums nāk par svētību.