Kristus augšāmcelšanās vēsts, tā atspīd sākumā tikai pāris sievām, bet tai jāatspīd reiz visā pasaulē, katrā sirdī. Dievs pats mūs ieaicina un ved šajā notikumā, lai mēs spētu to satvert un sirdī piedzīvot. Dievs to dara redzamu un ieaicina līdzi doties sievām, lai augšāmceltais Kungs Jēzus atspīdētu mūsu sirdīs.