Jēzus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies! 

            Mīļā Kristus draudze, gavilēsim un pateiksimies par žēlastības rītu, kurā varam svinēt Jēzus Kristus augšāmcelšanās uzvaru!