“Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā, viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Tātad es skrienu ne kā uz ko nezināmu, es cīnos ne kā gaisu sizdams. Bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai, citiem sludinādams, pats nekļūstu atmetams.” /1.Kor. 9:24-27/

Cilvēki ik dienu piedalās neskaitāmās sacensībās, visa pasaule tiecas sasniegt labākus rezultātus. Cilvēki viens otru cenšas pārspēt, gan labā, gan sliktā veidā. Pāvils raksta, ka cilvēki dzenās un skrien pēc iznīcīga vainaga.

Pēc kā tu dzenies savā dzīvē, kas ir tavs mērķis?