Vasarsvētki, Trīsvienības svētki un mūsu Kristības svētki – trīs turpmākās svētdienas.

Israēla tauta svinēja 50 dienas pēc Pasha (Lieldienas) to, ko mēs saucam par Vasarsvētkiem, jeb Pentakosts, kura vārds burtiski ir saistīts ar skaitli 50. Šajos svētkos viņi atcerējās bauslības došanu, bauslību, ko Mozus saņēma Sinajā, Horeba kalnā. Tie bija lieli svētki (tajos arī ietilpa ražas svētki), ko Israēla tauta pēc iespējas svinēja Jeruzalemē un tās templī. Tāpēc bija atkal daudz cilvēki no visa Israēla, un arī jūdi, kas nedzīvoja Israēla zemē, bija atnākuši.

Kad Vasarsvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā; un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt. (Ap.d.2:1-4)