Artūrs Dimitrijevs

Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs,

miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat. /Jer 29:11/

 

HISTORY MAKERS ir kristīga nekonfesionāla jauniešu organizācija, kas izveidojusies Latvijā. Jau sesto gadu viņi rīko History Makers United nometni, kura šogad kopā aicināja ap 300 dalībniekiem un 100 darbiniekiem. Neskatoties uz dažādajām aktivitātēm, kas katru gadu pārsteidz ar savu dažādību, pati svarīgākā daļa no nometnes joprojām paliek dievkalpojumi. Kopīga slavēšana, lūgšanas, uzrunas ar dažādiem mācītājiem padarīja ikvienu dievkalpojumu Svētā Gara piepildītu. Šī gada tēma, manuprāt, bija vispiemērotākā šodienas situācijai – Viņa Stāsts (His Story). Nometnes dalībnieku starpā bija dažādu kristīgo konfesiju pārstāvji, pat daudz un dažādu tautību cilvēki, bet mūs visus vienoja Jēzus. Dieva stāsts satur ikvienu mūsu personīgo stāstu, ikvienu mūsu pieredzi, ikvienu pārdzīvojumu. Viss, ko mēs darām šodien, jau rīt būs vēsture. Bet tikai mūsu pašu izvēle ir kādu mēs to veidosim. Vai mēs mēģināsim to veidot pašu spēkiem, vai uzticēsim to visu Dievam un paļausimies, ka Dievs parūpēsies par mums?

Tāpēc neraizējieties arī jūs par to, ko ēdīsit un ko dzersit, un neuztraucieties,
jo visu to meklē pasaules tautas. Jūsu Tēvs jau zina, ka jums viss tas vajadzīgs.
Dzenieties vairāk pēc Dieva valstības, tad jums šīs lietas tiks piemestas./Lk.12:29-31/

Lai arī kāda būtu mūsu pamatnodarbošanās, savā ikdienā jāatceras, ka arī mēs veidojam Dieva stāstu. Viņš to iesāka veidot jau no pasaules radīšanas, un ir tajā pievienojis visus cilvēkus, kas ir dzīvojuši uz šīs zemes, tajā skaitā arī mani, tevi un cilvēkus, kas mums ir apkārt. Dievs vēlas, lai mēs veidotu Viņa stāstu visi kopā! Bet svarīga ir attieksme, ar kādu pievēršamies notikumiem, ar kuriem saskaramies. Bieži vien cilvēki, kuriem ir uzticēti pienākumi, kalpošanas, vairāk uztraucas par to, lai neizdarītu kaut ko nepareizu citu cilvēku priekšā. Lai dievkalpojumā neizdarītu kaut ko nepareizi, piemēram, pateiktu kādu lieku vārdu, kas nav minēts dievkalpojuma kārtībā, pieceltos kājās neīstajā brīdī… Lai blakus sēdošais cilvēks netīšām nedzirdētu kādu šķību noti, bieži vien cilvēks nedzied vispār. Tajā visā pazūd pats kodols, kāpēc mēs to vispār darām. Vai mēs piedalāmies dievkalpojumā cilvēku dēļ, vai tādēļ, lai pagodinātu Dievu? Tādēļ dziediet, lūdziet un kalpojiet, lai Dievs tiktu pagodināts.

Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus, ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu; Viņam pieder gods un vara mūžu mūžos. Āmen! /1.Pēt.4:11/

Lai arī kāds pienākums mums būtu uzdots, pagodināsim Dievu caur to! Jo tieši šādā veidā mēs veidojam savu stāstu, kurš ir daļa no Dieva stāsta. Ja kalpojam dievkalpojumā, tad darām to ar Dieva vadību un TIKAI Dievam par godu. Ir arī reizes, kad mēs cilvēcīgi esam pavirši un nespēcīgi, bet to uzticot lūgšanā Dievam, Viņš var brīnumaini darboties. Apustulis Pāvils raksta: Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs.  /2.Kor 12:9-10/ Dievs tiek pagodināts, kad meklējam palīdzību Viņā. Pagodini Dievu ar savu klātbūtni dievkalpojumā!

Esiet Dieva Stāsta veidotāji savā draudzē un apkaimē! Sludiniet citiem šo brīnišķīgo vēsti par Jēzu Kristu!

Bet sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no skaidras sirds un labas apziņas un neliekuļotas ticības./1.Tim1:5/