Draudzes gans Hanss Jensons

Maijs – ģimenes un pavasara mēnesis

Maija otrā svētdienā svinam Mātes un ģimenes dienu. Tā sakrīt ar laiku, kad dabā piedzīvojam pavasari un tādējādi tas arī kaut ko izsaka par ģimenes lomu mūsu dzīvē.

Pavasarī uzplaukst dzīvība!

Dzīvība ģimenē uzplaukst īpašā veidā. Dzimušajiem bērniem, ģimene ir domāta kā pavasarīgā vieta, kurā ģimenes siltums, maigums un gaisma atbalsta jaunā stāda augšanu.

Ģimenes dzīve dod pavasarīgo noskaņu arī pieaugušajiem. Līdzīgi kā mēs priecājamies par pavasara zaļumu un pirmajām puķēm, kas sāk uzziedēt, mēs arī priecājamies par bērniem, kas aug.

Par Jēzus bērnību un jaunību mums nav tik daudz atstāstīts, bet pietiekami, lai saprastu, kāda atmosfēra bija Marijas un Jāzepa ģimenē.

Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. /Lk.2:52/

Lai Dievs dod, ka arī mūsu ģimenes ir tāda vide, kurā bērni var augt līdzīgi stādiem pavasarī.

Apustulis Pāvils savā vēstulē Efeziešiem dod mums norādi, lai tas varētu īstenoties:

Bērni, klausait saviem vecākiem, jo tā pienākas.

Godā savu tēvu un māti, – tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu, proti: lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. –

Tēvi, nekaitinait savus bērnus, bet audzinait un pamācait tos būt paklausīgiem Tam Kungam.

/Ef.6:1-4/

Lai Dievs svētī katru ģimeni un palīdz mums atbalstīt ģimenes vērtības, lai varam piepildīt Latviju ar dievbijīgām ģimenēm!