Draudzes mācītājs Reinis Bikše

“Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, tā mūs audzina.” /Titam 2:11/

Mīļā Cesvaines ev. lut. draudze,
sirsnīgi sveicu Kristus dzimšanas svētkos!

Vai kādreiz esi ilgojies nokļūt tur Betlēmē, lai piedzīvotu to, ko reiz gani piedzīvoja, lai personīgi varētu dzirdēt eņģeļus un sastaptu Kungu Jēzu Kristu? Toreiz eņģeļi ganiem pavēstīja: “Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.” /Lk.2:10-11/ Toreiz ganiem eņģeļu vēsts skanēja tik personīgi un tuvu, bet kā ir ar mums šodien? Vai arī tu ilgojies dzirdēt vēsti par glābēju, kas nāk tieši pie tevis?

Apustulis Pāvils pirmajām draudzēm nemitējās atgādināt, ka Jēzū Kristū ir dota glābšana: “Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem” /Titam 2:11/  Visiem cilvēkiem, toreiz pirmajai draudzei, un katrai paaudzei ir jādzird vēsts par glābēju.

Dieva žēlastības un glābšanas vēstij ir jāskan ar spēku un mīlestību, jo aizvien pasaule ir grēkā kritusī un tik daudzi vēl dzīvo grēkā, atšķirti no Dieva tuvuma un mūžīgas glābšanas.

Dieva vārds saka: “Visi ir grēkojuši, visiem trūkst dievišķās godības” /Rom. 3:23/  Mēs sagaidām, ka glābēji, kuri dodas glābt tos, kas ir dzīvības briesmās, ir ļoti konkrēti un tieši savā rīcībā. Tā arī Dieva vārds ir ļoti skaidrs un tiešs vārds, jo tas meklē pazudušos un grēciniekus. Jāņa atklāsmes grāmata runā ļoti skaidri: “Nemūžam tur nekas neieies, kas nesvēts, un neviens, kas dara negantību un melo, bet vienīgi tie, kas rakstīti Jēra dzīvības grāmatā. ” /Atkl. 21:27/

Tiem, kas atrodas nāves briesmās, nav lielāka prieka par glābēju, kas nāk. Enģeļi pasludina šo prieka vēsti: “jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.” /Lk. 2:11/

Te kāds stāsts, kas palīdz ieraudzīt glābēja nozīmi. 1988. gadā Anissai Ayalai palika sešpadsmit gadi, kad viņai tika diagnosticēta reta leikēmijas forma. Ārsti sacīja, ka, ja viņa nesaņems kaulu smadzeņu transplantāciju pēc ķīmijterapijas un staru terapijas, viņa mirs.

Bija nepieciešams kāds atbilstošs donors, bet, ne viņas vecāki, ne brālis neatbilda visiem nosacījumiem un viņiem bija jāmeklē cits donors, bet to nevarēja atrast. Viņas vecāki, cerībā uz brīnumu, gaidīja ienākam ģimenē vēl vienu bērnu, kura kaulu smadzenes būs saderīgas ar Anisu. Viņi ar lielu prieku saņēma ziņas, ka gaidītais bērniņš ir saderīgs ar Anisu un varēs būt donors savai māsai. Kad mazā māsiņa bija pietiekami veca, tika veikta operācija. Tas notika mazās māsiņas 14. dzīves mēnesī un daļa no viņas kaulu smadzenēm tika dotas viņas māsai Anisai. Anissa pilnībā atveseļojās no leikēmijas un abas māsas varēja būt kopā.

Mazā māsiņa izglāba savas lielās māsas dzīvību. Viņa reiz sacīja: “Ja es nebūtu ideāli atbildusi kā donors manai māsai, viņa nebūtu šeit.”

Jēzus ienāca šajā pasaulē ar skaidru mērķi mūs glābt. Viņš ir vienīgais Glābējs, kas var izglābt mūs, jo atbilst mums. Viņš ne tikai nāk pie mums, bet mirst pie krusta mūsu grēku dēļ, lai mēs dzīvotu. “Jēzus sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs; un, cilvēka kārtā būdams, Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei!” /Fil. 2:7/ 

Dievs saka: “Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību, tādēļ Es pret tevi tik uzticīgi esmu saglabājis Savu žēlastību. /Jer. 31:3/ 

        Šodien mēs varam svinēt Kristus dzimšanas svētkus un arī mūsu dzimšanas svētkus. Jēzus saka: “Es dzīvoju, un jums būs dzīvot. “ /Jņ.14:19/