Kalpotāji

Normunds Kārkliņš

Draudzes priekšnieks
Rakstīt e-pastu: Normunds Kārkliņš

Tel. 29169309

Draudzes priekšnieks apstiprina ar draudzes zīmogu un paraksta draudzes dokumentus, līgumus un darījumus saskaņā ar draudzes padomes un valdes lēmumiem un sadarbībā ar draudzes mācītāju vada, organizē, koordinē, motivē un analizē draudzes padomes darbu.

Ieva Diekonte

Draudzes diakonijas centra vadītāja

Mob.tel. 28664010

Cesvaines draudzes humānās palīdzības izdales punkta vadītāja atbild par apģērbu un citu sadzīvē noderīgu priekšmetu pieņemšanu un izdali draudzes diakonijas centrā Rūpnīcas ielā 6.