Marta Bikše

Sestdien, 21. novembrī Cesvaines draudzes baznīcā aizvadījām rekolekcijas, kuras vadīja Liepājas Sv.Annas, Pāvilostas Sv.Pētera un Pāvila, Ziemupes draudzes mācītājs Jānis Bitāns.

Kā dzirdēt Dieva balsi?

Cilvēka dvēsele ir kā kristiete, kas meklē Dievu, kamēr atrod un tikai tad ir mierā. Cilvēki meklē savu identitāti un bieži vien meklējot to caur dažādām reliģijām un filozofijām, nonākot pie kristietības, viņi tur paliek, ja ielaiž Dievu savā sirdī, ļauj Svētajam Garam darboties un ierauga Dieva darbu sev apkārt.

Cilvēka prāts dzīvē meklē atklāsmi – “Vai dzīvē ir kas vairāk?”

Dievs uz mums runā katru dienu, katru brīdi, bet vai mēs spējam to sadzirdēt un vērst uz sevi? Dievs rada situācijas, kur tu sajūti ilgas pēc kaut kā un tad viņš atbild uz tām. Bet šīs situācijas var būt dažādas, tās var būt jaukas un patīkamas, iepriecinošas, bet var būt arī dramatiskas un sāpīgas, Dievs tā runā ar spēku, lai mēs saprastu Viņa gribu un izglābtos. Dievs mūs katru tik labi pazīst, Viņš runā uz mums katram saprotamā valodā, citam tas var nākt viegli un ātri, citam vajadzīgs laiks, reizēm pat ļoti ilgs laiks.

Dieva balsi mēs varam dzirdēt Dieva vārda studēšanā, kad mēs izlasīto vārdu īpaši vēršam uz sevi un izmeklējam sevi caur Svēto Rakstu apcerēm, veltot tam laiku regulāri un praktizējot dažādus lasīšanas veidus – vairākkārtēja lasīšana, kas labi pārrakstās uz prātu, lasīšana balsī, kad vārds tiek īpaši atdzīvināts un iegaumēts. Svētie Raksti – tā ir vienīgā patiesība,mēs, protams, varam studēt daudz un dažādas Lielu teologu un garīdznieku sarakstītas grāmatas, bet ja mūsu ticības dzīves pamatā nav Svētie Raksti, mēs varam ļoti nomaldīties no dzīvošanas Dieva patiesībā. Dievs uz mums runā lūgšanās, īpaši Svēto Rakstu apceres lūgšanās, kas vienmēr ir patiesas un tīras, jo balstās un Dieva vārda lasījumu, ko mēs meditācijā vēršam uz sevi. Arī caur kontemplāciju – Dieva tuvuma baudīšanu mēs dzirdam Dieva balsi – tas ir īpašs brīdis, kā vispārējā atklāsmē ieraudzīt Dievu – dzirdēt Dieva balsi un visur saredzēt Viņa trinitāti. Dieva balsi varam sadzirdēt arī caur citiem cilvēkiem, kas gadās mūsu ceļā. Ir labi un vērtīgi, ja mums katram ir kāds garīgais skolotājs, kāds varbūt ticības dzīvē pieredzējušāks, kam nebūt nav jābūt mācītājam, bet kādam, ko sirdī sajūtam kā uzticamu ticības brāli/māsu.

Kā tu tuvosies Dievam, tā Viņš tuvosies tev – ieguldi sevi lūgšanās, meditācijā – apcerē, sevis upurēšanā, citu celšanā augstāk par sevi, pazemībā un dievbijībā un tu jutīsi Dieva tuvumu un baudīsi Viņa augļus, cik Viņš ir labs.