Jēzus:     “Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība.”                                                                

       (Marka 10:14)

         Pēdējā svētdienas skolas nodarbībā, gatavojoties vasaras  pārtraukumam, svētdienas skolas skolotājas –

Antra Graudupe, Līga Čevere un Ilze Gunika sniedza interviju svētdienas skolas bērniem Evelīnai, Emīlam, Samantai un Sabīnei.

 

Sabīne: Kāpēc jūs sākāt vadīt svētdienas skolu?

Antra: Mani uzrunāja mācītājs I. Dāboliņš, nodomāju, ka šī ir nozare, kuru labāk pārzinu, un dēliņa Emīla audzināšanā varētu būt nozīmīgi.

Līga: Mani arī uzrunāja mācītājs Ingus. Tā šos 11 gadus kopā ar bērniem mācos svētdienas skolā.

Ilze: Mani uzrunāja Līga.

Emīls: Vai ir kaut kur jāmācās par svētdienas skolotāju, un kur?

Antra: Mēs ar Ilzi tikko beidzām svētdienas skolotāju kursus, braucām katra mēneša 1. sestdienā uz Rīgu. Man ļoti patika, ļoti daudz ieguvu sev pašai un kalpošanai.

Evelīna: Vai jums ir viegli izdomāt, ko bērniem stāstīt?

Ilze: Mēs vadāmies pēc Svētdienas skolas kalendāra – pēc liturģiskā gada. Pirms lūdzu, lai Dievs dod gudrību, saprotamā veidā jums izstāstīt. Reizēm nesanāk viss, kā izdomāts.

Līga: Ir jālūdz padoms Dievam, jo mums ir tāpat, kā bērniem, vieglāk izdarīt, ko neprot, ja palūdz padomu mammai vai tētim.

Emīls: Kuru nodarbību ir bijis visgrūtāk novadīt vai izveidot?

Līga: Man bija grūti izveidot nodarbību par Svēto Vakarēdienu. Jo šī tēma ir ļoti nopietna, šaubījos, vai man izdosies, iepriekšējā vakarā pazuda balss. Bet Dievs gādāja, ka viss izdevās un manuprāt ieguvēji bijām mēs visi.

Ilze: Nav bijusi tāda nodarbība, grūtāk izdomāt, ko praktiski darboties.

Antra: Noteikti kāda no pirmajām nodarbībām, jo šķita, ka neko nesaprotu un neprotu.

Evelīna: Vai grūti noturēt bērnu uzmanību?

Antra: Dažkārt ir, jo esmu izdomājusi ko citu darīt, bet kāds izdara vai pasaka ko neparastu un nodarbība ieiet citā gultnē.

Ilze: Jā, ja bērni ir ļoti aktīvi.

Samanta: Kā jūs izprotat Svētdienas skolu?

Līga: Nākot uz svētdienas skolu, bērni var sadzirdēt Labo vēsti, piedzīvot draudzes kopību. Mūsu, skolotāju, uzdevums palīdzēt bērniem aptvert Dieva izrādīto žēlastību mums visiem caur Jēzus Kristus mīlestības dāvanu.

Ilze: Tās zināšanas, ko mēs esam ieguvušas, nododam tālāk bērniem, lai viņi var dzīvot pēc Dieva baušļiem ticībā.

Evelīna: Vai jūs no rīta mostaties ar prieku un pārliecību, ka nodarbība bērniem patiks?

Līga: Es mostos ar prieku, bet nekad nav pārliecības, ka patiks, jo reizēm man pašai šķiet, ka ir ļoti forša nodarbība sanākusi, bet stāstot jums, jūtu, ka kaut kas nav labi. Tādēļ es cenšos mājās izmēģināt nodarbību. Paldies Dievam – ir reizes, kad redzu, ka visi ir ieinteresēti.

Ilze: Es arī mostos ar uztraukumu, vai nodarbība labi izdosies, vai izdosies visu saprotami izstāstīt, kā veiksies praktiskajā darbā.

Samanta: Vai jums pašām interesē Svētdienas skola un kāpēc?

Līga: Jā, man interesē Svētdienas skola. Jēzus taču ir teicis: ”Laidiet bērniņus pie Manis.” Vai mēs varam neklausīt?