Iesvētes mācību dalībniece Elga Apsīte

Ir lietas un vietas, ko īsti neizprotam, jo nepazīstam. Ir brīži, kad jūtamies apjukuši, lieki un nelaimīgi. Ir ceļi, kas, liekas, grūti ejami, jo ejam pirmo reizi un ar acīm ciet, pat mērķis nav skaidrs.

Man laimējās – iepazinu vietu – Cesvaines evaņģēliski luterisko baznīcu. Un tiku arī līdz iesvētes mācībām. Vai bija īsta pārliecība, ka man ceļš īstais? Protams – nē.

Bet… mācību laikā, jauku cilvēku – draudzes mācītāja Hansa Jensona un Astrīdas Briedes vadītajās nodarbībās sāku saprast, ka neesmu viena, manu dzīvi vada un mani pat mīl (ai!!!) un (ak!!!) cik daudz ir bijuši brīži, kad esmu žēlota, glābta, tikai acis man bija ciet.

Pavadītas jaukas pēcpusdienas, kurās vērās manas acis un dzima ticība, paļāvība. Un nejūtos vairs ne lieka, ne nomaldījusies un nelaimīga. Vēl ceļš ejams, bet baiļu nav, pat mērķis skaidrāks, jo es paļaujos un ticu.

Nezināju, ka par tik svarīgām lietām var runāt tik vienkārši un saprotami, pat pajokot.

Paldies par iespēju izprast Bībelē rakstīto Vārdu un kopā pavadītajām stundām.

Iesvētes mācību dalībniece Valija Otvare

Slava un pateicība Dievam par žēlastību un vadību uz iesvētes mācībām Cesvainē. Paldies skolotājiem – mācītājam Hansam un Astrīdai par kopā būšanu un pacietību mācot un atbildot uz jautājumiem.

Iesvētes mācības deva sapratni un iedrošināja iet pa ticības ceļu.

 Iesvētes mācību dalībniece Maruta Kļaviņa

Gadi nav šķērslis, lai nokristītos un tiktu iesvētīts.

Paldies par dievišķo gaisotni, kas valdīja mūsu sanākšanas mirkļos.

Iesvētes mācību dalībniece Līga Vebruāle

Pateicība Dievam, ka mans ceļš aizveda līdz Cesvaines baznīcai un deva iespēju iepazīt Dieva vīru Hansu un viņa jauko, mīļo palīdzi Astrīdu. Paldies viņiem par Bībeles pamatiem, Dieva Vārda skaidrojumu mierīgā, draudzīgā gaisotnē! Šo pāris mēnešu laikā iemācījos mazāk runāt, domāt par to, ko un kā runāju, neko nevienam nepierādīt, biežāk paklusēt. Kļuvu mierīgāka, mācījos būt pateicīga par visu, katrā notikumā un lietā saskatīt dievišķo. Galvenā atziņa, kas gūta – ceļš kopā ar Jēzu ir patiesība un dzīvība, atpakaļ pasaulē negribu!

 

Iesvētes mācību dalībnieks Artūrs Goters

Pa šo laiku, kopš esmu apmeklējis iesvētes mācības, esmu iemācījies daudz jauna, un pret citiem izturos daudz labāk nekā iepriekš.

Jaunais iesvētes mācību kurss Cesvaines ev. lut. draudzē sāksies 2015. gada 7.februārī plkst. 16.00 baznīcā.

Esiet mīļi gaidīti, iepazīt baznīcas mācību un, apliecinot savu ticību, kļūt par pilntiesīgu draudzes locekli!