Iesvētes mācību dalībniece Lūcija Ozola.

Pagājušā gada 6. oktobrī sākās iesvētes mācību nodarbības. Mums kopumā bija astoņas nodarbības, kuras mēs cītīgi apmeklējām. Mani priecēja, ka bez manis ir vēl citi cilvēki, kas ir gatavi atvērt savas sirds durvis un ielaist Dievu savā sirdī.

Mums visiem šīs nodarbības patika, jo mēs uzzinājām daudz ko jaunu par Dievu, kā arī uz iepriekš zināmo paskatījāmies ar citu skatu. Mēs Dievu iepazinām kā savu Tēvu, kas mūs radījis, un kā mūsu glābēju. Viņš mums vairs nav bezpersoniska un sveša persona.

Šīs iesvētes mācības bija arī labs laiks pārdomām, kādi mēs īstenībā esam, un kādi ir līdzcilvēki ap mums.Šis laiks ir palīdzējis saprast, kāpēc viss dzīvē nenotiek, kā mēs gribam, bet ir augstāki spēki, kas valda pār mums, un tas ir Dievs.

Mums katram, kas ir gatavs paplašināt savu redzes loku garīgo vērtību pusē, vajadzētu izmantot šo vienreizējo izdevību iet Iesvētes mācībās, kuras vada draudzes mācītājs Hanss Jensons, lektors Jānis Diekonts un Astrīda Briede.