Svinot Cesvaines ev. lut. draudzes svētkus, aicinām uz rekolekcijām 2019. gada 9. novembrī.

Sākums ar dievkalpojumu plkst. 9:00

Rekolekciju tēma: Draudze ir Kristus miesa.
Ko nozīmē piederēt Kristum un būt daļai no Viņa. Kādas svētības saņemam un kāds ir mūsu aicinājums.