“Jēzus ir pirmais, kurš nostājās uz piedošanas ceļa!”

Klausies mācītāja Reiņa Bikšes uzrunu šī gada Lieldienās!