“Kad mēs netiekam galā ar mūsu ikdienu, kad nāk kādas šaubas, vai arī kad neredzam ceļu tālāk, tad Kristus piestājas pie mums un ir līdzās, lai mūs stiprinātu.”

Klausies prāvesta Reiņa Bikšes sprediķi par Emausas mācekļiem no Lūkas evaņģēlija 24:13-35!