“Dievs ir līdzās un dod gudrību un spēku visās lietās,
lai mūsu bērni un mūsu ikdiena būtu patiesi piepildīta un vērtīga!”

Klausies mācītāja Reiņa Bikšes sprediķi Mātes dienā par Rakstu vietu no Jāņa evaņģēlija 16:5-15!