“Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic!” Klausies evaņģēlista Artūra Dimitrijeva uzrunu Baltajā svētdienā!