2012.gada 26.decembrī Cesvaines draudzes kalpotāji viesojās Dzelzavas pansionātā.