2012.gada 26.decembrī draudzes kalpotāji viesojās Cesvaines veselības un sociālās aprūpes centrā.