19. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 

Svētdienas skola, Pēc dievkalpojuma sadraudzība