Pirmā svētdiena pēc Ziemsvētkiem, 

Svētīts tas, kas paļaujas uz Kungu. (Ps 40:5)