Reminiscere –  Gavēņa laika otrā svētdiena, 

Svētdienas skola